Ảnh chụp trái vải thiều tươi được tách biệt trên màu trắng

Ảnh chụp trái vải thiều tươi được tách biệt trên màu trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp trái vải thiều tươi được tách biệt trên màu trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem164
  • Download462
  • FileJPG
  • Size3157 x 2138 px
  • Chú thích

Ảnh chụp trái vải thiều tươi được tách biệt trên màu trắng

trắng, nhiệt đới, ngọt, chín, tươi, đỏ, nguyên, bột giấy, hồng, vải thiều, litschi, vải, litchee, lichi, lichee, leechee, lechwee, leche, juicy, isolated, thành phần, tươi, thực phẩm, kỳ lạ, closeup, chinese, brown, asian