Ảnh chân dung của một đứa trẻ caucasian , không có mái tóc do điều trị hóa trị liệu

Ảnh chân dung của một đứa trẻ caucasian , không có mái tóc do điều trị hóa trị liệu

  • Tiêu đềẢnh chân dung của một đứa trẻ caucasian , không có mái tóc do điều trị hóa trị liệu
  • CategoryStock Con Người
  • Xem12
  • Download91
  • FileJPG
  • Size4752 x 3168 px
  • Chú thích

Ảnh chân dung của một đứa trẻ caucasian , không có mái tóc do điều trị hóa trị liệu

những người, bệnh nhân, ngoài trời, y khoa, y tế, tình yêu, mất mát, nhìn, ít, cúm, bệnh tật, con người, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sức khoẻ, tóc giả, tóc, cô gái, khuôn mặt, tiểu học, ma túy, dễ thương, can đảm, chinh phục, trẻ con, hóa trị, vui vẻ, caucasian, ung thư, đẹp, chải, hói, hói, thay thế, tuổi tác, tình cảm, nghịch cảnh