Vector biểu tượng  phật giáo tôn giáo

Vector biểu tượng phật giáo tôn giáo

  • Tiêu đềVector biểu tượng phật giáo tôn giáo
  • CategoryVector Icon
  • Xem697
  • Download207
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector biểu tượng  phật giáo tôn giáo
yang, world, wheel, tibet, temple, symbols, tinh thần, xã hội, đơn giản, thánh, thiêng liêng, tôn giáo, cầu nguyện, phương Đông, huyền thoại, huyền thoại, tu sĩ, thiền viện, thiền định, hoa sen, lối sống, tay, đồ hoạ, thần, chân, hoa, lễ hội, đức tin, voi, trống, thiết kế, văn hoá, chéo, china, buddhism, buddha, black, asia