Vector cây tre xanh trên nền trắng

Vector cây tre xanh trên nền trắng

  • Tiêu đềVector cây tre xanh trên nền trắng
  • CategoryVector Cây lá
  • Xem379
  • Download204
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector cây tre xanh trên nền trắng
thân cây, thân cây, thân cây, mùa xuân, thực vật, tự nhiên, lá, cô lập, minh hoạ, rừng, xanh, cỏ, vườn, tươi, rừng, hoa, cây bụi, nhánh, tre, asian