Ảnh túi giấy trắng trên nền trắng

Ảnh túi giấy trắng trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh túi giấy trắng trên nền trắng
  • CategoryStock Nhãn Mác
  • Xem145
  • Download815
  • FileJPG
  • SizeJPG 6800 x 6400 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh túi giấy trắng trên nền trắng
mua, mua, bao bì, đóng gói, vật phẩm, hàng hoá, tiếp thị, kraft, cô lập, xử lý, hàng tạp hóa, quà tặng, trống rỗng, dùng một lần, bán lẻ, tái chế, mua bán, cutout, khách hàng, container, consumerism, thương mại, carry, carrier, buy, blank, bag