Ảnh chụp Kéo, nút, zip, thước đo băng, sợi và thun trên vải

Ảnh chụp Kéo, nút, zip, thước đo băng, sợi và thun trên vải

.
  • Tiêu đềẢnh chụp Kéo, nút, zip, thước đo băng, sợi và thun trên vải
  • CategoryStock khác
  • Xem19
  • Download630
  • FileJPG
  • SizeJPG 6500 x 4338 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp Kéo, nút, zip, thước đo băng, sợi và thun trên vải
dây kéo, zip, bàn làm việc, làm việc, xem đầu, công cụ, đề, thimble, kết cấu, đo băng, may, may, spool, may bộ, may, scissor, mẫu, đỏ, cá nhân, cũ thời trang, vật thể, vĩ mô, vải , thiết bị, tự làm, bản sao, không gian sao chép, đóng lên, nút, nâu, phụ kiện