Vector biểu tượng màu đỏ con dấu cao su đã phê duyệt được tách ra trên nền trắng

Vector biểu tượng màu đỏ con dấu cao su đã phê duyệt được tách ra trên nền trắng

.
  • Tiêu đềVector biểu tượng màu đỏ con dấu cao su đã phê duyệt được tách ra trên nền trắng
  • CategoryVector Nhãn Mác
  • Xem758
  • Download911
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Vector biểu tượng màu đỏ con dấu cao su đã phê duyệt được tách ra trên nền trắng
nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu, con dấu, cao su, ruy băng, màu đỏ, chất lượng, đã được chứng minh, ký hiệu, cho phép, cho phép, thông qua, nhãn hiệu, biểu tượng, grunge, cấp, biểu tượng, thiết kế, kiểm soát, xác nhận, xác nhận, màu sắc, giấy chứng nhận, nút, kinh doanh, banner, nền, đảm bảo, phê duyệt, phê duyệt, cho phép, truy cập, chấp nhận