Ảnh chụp Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam

Ảnh chụp Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam

  • Tiêu đềẢnh chụp Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam
  • CategoryStock Phong Cảnh
  • Xem52
  • Download105
  • FileJPG
  • SizeJPG 4288 x 2848 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Việt Nam
du lịch, Thái Lan, thanh kiếm, hoàng hôn, trời nắng, saigon, lãng mạn, tôn giáo, phản ánh, quoc, yên tĩnh, ao, hòa bình, indochina, hue, kỳ nghỉ, lịch sử, di sản, hanoi, văn hóa, thành phố, china, vốn, buddha, sáng, đẹp, mùa thu, asian, Châu Á