Ảnh chụp màu nước thả.

  • Tiêu đềẢnh chụp màu nước thả.
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem63
  • Download102
  • FileJPG
  • SizeJPG 6393 x 5087 px
  • Chú thích

Ảnh chụp màu nước thả.
màu sắc, màu nước, nước, kết cấu, mẫu, biểu tượng, phong cách, vết bẩn, splattered, giật gân, nói, không gian, đơn, ký, bưu thiếp, hoa văn, sơn, bản gốc, thông báo, thông tin, thiết kế, trang trí, trang trí, tối, doanh nghiệp, copyspace, đương đại, công ty, màu sắc, kinh doanh, bong bóng, sáng, nền, phông nền, nghệ thuật, nghệ thuật, trừu tượng