Ảnh chụp nhà khoa học cuộc sống đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Ảnh chụp nhà khoa học cuộc sống đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

.
  • Tiêu đềẢnh chụp nhà khoa học cuộc sống đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
  • CategoryStock Con Người
  • Xem94
  • Download837
  • FileJPG
  • SizeJPG 4500 x 3000 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp nhà khoa học cuộc sống đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
làm việc, phụ nữ, trắng, ống, thử nghiệm, công nghệ, kỹ thuật viên, sinh viên, giải pháp, khoa học gia, khoa học, khoa học, an toàn, nghiên cứu, nghiên cứu, chuyên nghiệp, pipette, dược, người, y khoa, phòng thí nghiệm, bệnh viện, chăm sóc sức khoẻ, kính, găng tay, tập trung, phụ nữ, thí nghiệm, thiết bị, thả, bác sĩ, phát hiện, tập trung, áo, đóng, phòng khám, rõ ràng, hóa học, hóa học, hóa học, xanh dương, sinh học, phân tích, phân tích