Ảnh chụp củ cải tươi và cà rốt trên nền bằng gỗ

Ảnh chụp củ cải tươi và cà rốt trên nền bằng gỗ

  • Tiêu đềẢnh chụp củ cải tươi và cà rốt trên nền bằng gỗ
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem12
  • Download101
  • FileJPG
  • SizeJPG 5181 x 3454 px
  • Chú thích

Ảnh chụp củ cải tươi và cà rốt trên nền bằng gỗ
gỗ, gỗ, vitamin, tím, chay, rau, bảng, súp, salad, rễ, đỏ, nguyên, tím, hữu cơ, tự nhiên, lá, thành phần, sức khỏe, sức khỏe, thu hoạch, xanh, tươi, nấu, gần, cà rốt, củ cải đường, củ cải đường, nền, nông nghiệp