Vector giải phẫu dạ dày tá tràng của Người

Vector giải phẫu dạ dày tá tràng của Người

.
  • Tiêu đềVector giải phẫu dạ dày tá tràng của Người
  • CategoryVector Con Người
  • Xem35
  • Download832
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Vector giải phẫu dạ dày tá tràng của Người
trọng lượng, biểu tượng, phẫu thuật, dạ dày, seo nhỏ, khoa học, nghiên cứu, trực tràng, cơ quan, thực quản, vi sinh vật, thuốc, y tế, kính lúp, mất, lớn, ruột, ăn, minh hoạ, ý tưởng, biểu tượng, con người, đường tiêu hóa, dạ dày, mật, thực quản, tá tràng, tá tràng, vẽ, bệnh, tiêu hóa, tiêu hóa, chế độ ăn uống, chẩn đoán, thiết kế, ruột kết, cơ thể, sinh học, mật, nghệ thuật, giải phẫu