Hình ảnh các bộ dụng cụ ẩm thực Trung Quốc khác nhau trong thùng tre

Hình ảnh các bộ dụng cụ ẩm thực Trung Quốc khác nhau trong thùng tre

  • Tiêu đềHình ảnh các bộ dụng cụ ẩm thực Trung Quốc khác nhau trong thùng tre
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem19
  • Download68
  • FileJPG
  • SizeJPG 5549 x 4912 px
  • Chú thích

Hình ảnh các bộ dụng cụ ẩm thực Trung Quốc khác nhau trong thùng tre
món ăn, ăn tối, ăn tối, ăn tối, ăn tối, ăn tối, ăn tối, ăn tối, dimsum, ẩm thực, Trung Quốc, Trung Quốc, gà chân, bánh, ăn sáng, container tre, asian, asia