Hình ảnh người đàn ông kinh doanh và phụ nữ bắt tay

Hình ảnh người đàn ông kinh doanh và phụ nữ bắt tay

.
  • Tiêu đềHình ảnh người đàn ông kinh doanh và phụ nữ bắt tay
  • CategoryStock Con Người
  • Xem129
  • Download972
  • FileJPG
  • SizeJPG 5616 x 3744 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh người đàn ông kinh doanh và phụ nữ bắt tay
làm việc, giao tiếp, hợp tác, hợp tác, thương mại, làm việc, trắng, tin tưởng, thương mại, làm việc theo nhóm, thành công, thành công, lắc, người, đối tác, nam, công việc, con người, handshaking, handshake, hợp tác, gần gũi, kinh doanh, màu đen, nền, thỏa thuận