Vector KPI , đánh dấu hiệu suất chính, khái niệm kinh doanh

Vector KPI , đánh dấu hiệu suất chính, khái niệm kinh doanh

  • Tiêu đềVector KPI , đánh dấu hiệu suất chính, khái niệm kinh doanh
  • CategoryVector Logo
  • Xem9
  • Download107
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector KPI , đánh dấu hiệu suất chính, khái niệm kinh doanh
Có, từ, giá trị, thẻ, hệ thống, biểu tượng, thành công, nghiên cứu, chiến lược, ký, bán hàng, xem xét, kết quả, tiến bộ, quá trình, tiềm năng, tích cực, tích cực, hiệu suất, mục tiêu, đối tượng, đo lường, logo, kpi, key, indicator, cải thiện, cải tiến, triển khai, biểu tượng, tăng trưởng, mục tiêu, điều hành, thực hiện, xác định, xác định, dữ liệu, khái niệm, công ty, cắt dán, huấn luyện, đám mây, kiểm tra, kinh doanh, phân tích, đạt được