Ảnh Cờ của EU vẫy tay chào trước toà nhà Nghị viện Châu Âu.

Ảnh Cờ của EU vẫy tay chào trước toà nhà Nghị viện Châu Âu.

  • Tiêu đềẢnh Cờ của EU vẫy tay chào trước toà nhà Nghị viện Châu Âu.
  • CategoryStock Banner
  • Xem1
  • Download75
  • FileJPG
  • SizeJPG 4256 x 2832 px
  • Chú thích

Ảnh Cờ của EU vẫy tay chào trước toà nhà Nghị viện Châu Âu.
khu vực, công đoàn, biểu tượng, thượng đỉnh, bầu trời, ký, suy thoái kinh tế, chính trị, quốc hội, ngoài trời, văn phòng, tiền tệ, lập pháp, luật pháp, quốc tế, tổ chức, lạm phát, châu Âu, eu, kinh tế, kinh tế, khủng hoảng, đất nước, hội đồng, cộng đồng, ủy ban, thành phố, trung tâm, vốn, kinh doanh, xây dựng, brussels, xanh, belgia, belgian, banner, bank, background, architecture