Hình ảnh chú chó Sealyham Terrier tách biệt trên nền trắng

Hình ảnh chú chó Sealyham Terrier tách biệt trên nền trắng

  • Tiêu đềHình ảnh chú chó Sealyham Terrier tách biệt trên nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem12
  • Download103
  • FileJPG
  • Size5067 x 3378 px
  • Chú thích

Hình ảnh chú chó Sealyham Terrier tách biệt trên nền trắng
trắng, trắng, whelp, studio shot, con chó thuần chủng, thuần chủng, puppy, pup, shot studio chân dung, vật nuôi, pedigreed, phả hệ, một, mammal, nhìn vào máy ảnh, isolated on white, isolated, horizontal, front view, doggy, dog, cute, cub, carnivore, canine, breed, background, animal, đáng yêu