Vector các biểu tượng cử chỉ cho điện thoại thông minh

Vector các biểu tượng cử chỉ cho điện thoại thông minh

  • Tiêu đềVector các biểu tượng cử chỉ cho điện thoại thông minh
  • CategoryVector Icon
  • Xem18
  • Download78
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector các biểu tượng cử chỉ cho điện thoại thông minh
zoom, touch, thumb, thin, technology, tap, swipe, smartphones, slide, simple, sign, set, scroll, rotate, push, press, trỏ, con trỏ, trỏ, pinch, phablet, cọ, phác thảo, đa năng, đa phương tiện, di động, tuyến tính, dòng, nhập, minh hoạ, biểu tượng, giữ, tay, cử chỉ, cử chỉ, chớp, năm, ngón tay, yếu tố, thả, kéo, hướng, con trỏ, mũi tên