Hình ảnh kết cấu nền bằng gỗ

Hình ảnh kết cấu nền bằng gỗ

  • Tiêu đềHình ảnh kết cấu nền bằng gỗ
  • CategoryStock Background
  • Xem61
  • Download106
  • FileJPG
  • SizeJPG 4000 x 2667 px
  • Chú thích

Hình ảnh kết cấu nền bằng gỗ
gỗ, gỗ, hình nền, gỗ, kết cấu, bề mặt, phong cách, cấu trúc, sọc, mịn, mẫu, thực, ván, thông, mô hình, ván sàn, panel, thiên nhiên, vật liệu, vĩ mô, gỗ xẻ, đường, nhà, gỗ cứng, ngũ cốc, đồ gỗ, sàn, sàn, cửa, chi tiết, thiết kế, trang trí, trang trí, closeup, gần, xây dựng, sáng, bảng, beige, background, backdrop, architecture, abstract