Hình minh họa khuôn lên khung vải với nhà máy, sàn nhà và tường

Hình minh họa khuôn lên khung vải với nhà máy, sàn nhà và tường

  • Tiêu đềHình minh họa khuôn lên khung vải với nhà máy, sàn nhà và tường
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem17
  • Download73
  • FileJPG
  • SizeJPG 3200 x 2400 px
  • Chú thích

Hình minh họa khuôn lên khung vải với nhà máy, sàn nhà và tường
gỗ, gỗ, bảng trắng, trắng, tường, vintage, lên, mẫu, bảng, studio, phân, hiển thị, hiển thị, phòng, retro, thực tế, báo, trình bày, áp phích, danh mục đầu tư, cây trồng, hình ảnh, mocks, giả, hình ảnh, hình ảnh, khung, sàn, triển lãm, trống, thiết kế, trang trí, trang trí, sáng tạo, khái niệm, rõ ràng, ghế, vải, gạch, bảng, trống, nền, atelier, nghệ thuật, quảng cáo, trừu tượng