Vector nền trắng với hình vuông màu xanh

Vector nền trắng với hình vuông màu xanh

  • Tiêu đềVector nền trắng với hình vuông màu xanh
  • CategoryVector Abstract
  • Xem85
  • Download124
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector nền trắng với hình vuông màu xanh
màu trắng, web, hình nền, kết cấu, mẫu, phong cách, dải, hình vuông, hình vuông, hình dạng, áp phích, pixel, mẫu, giấy, đồ trang trí, mới, khảm, hiện đại, hình ảnh, đồ họa, gradient, geometric, element, decor, creative, khái niệm, máy tính, màu sắc, thẻ, màu xanh, nền, tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật, trừu tượng