Ảnh tấm bảng trắng trên tường ngoài đường phố

Ảnh tấm bảng trắng trên tường ngoài đường phố

  • Tiêu đềẢnh tấm bảng trắng trên tường ngoài đường phố
  • CategoryStock Background
  • Xem6
  • Download107
  • FileJPG
  • SizeJPG 4500 x 3000 px
  • Chú thích

Ảnh tấm bảng trắng trên tường ngoài đường phố
màu trắng, tường, cổ điển, đô thị, lên, mẫu, ánh sáng mặt trời, phong cách, đường phố, cửa hàng, hình vuông, bảng hiệu, biển báo, cửa hàng, hình dạng, nhà hàng, render, hình chữ nhật, áp phích, mockup, mocked, mock, metal, isolated, information, hipster, hanging, frame, form, empty, display, design, day, company, commercial, cafe, business, building, board, blank, billboard, background