Ảnh chụp chú chó Golden retriever trên nền trắng

Ảnh chụp chú chó Golden retriever trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp chú chó Golden retriever trên nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem54
  • Download160
  • FileJPG
  • Size2912 x 4368 px
  • Chú thích

Ảnh chụp chú chó Golden retriever trên nền trắng 
young, yellow, white, view, vertical, vertebrate, tongue, studio, sit, shot, retriever, purebred, portrait, pet, pedigreed, phả hệ, một, thú, tìm, longhaired, chiều dài, labrador, cô lập, trong nhà, một người bạn, trong nhà, doggy, chó, dễ thương, cắt ra, cắt, sinh vật, canine, giống, blonde, blond, beige, đẹp, nền, động vật, đáng yêu