Ảnh chụp nhóm doanh nhân trẻ trong cuộc thảo luận về tiến độ của công ty.

Ảnh chụp nhóm doanh nhân trẻ trong cuộc thảo luận về tiến độ của công ty.

  • Tiêu đềẢnh chụp nhóm doanh nhân trẻ trong cuộc thảo luận về tiến độ của công ty.
  • CategoryStock Con Người
  • Xem6
  • Download72
  • FileJPG
  • SizeJPG 8688 x 5792 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nhóm doanh nhân trẻ trong cuộc thảo luận về tiến độ của công ty.
làm việc, phụ nữ, với nhau, đội, bảng, chiến lược, ngồi, hiển thị, thực, chủng tộc, chuyên nghiệp, kế hoạch, người, văn phòng, nghề nghiệp, mới, hỗn hợp, nam giới, họp, quản lý, nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân - Tinhvan Media. Công ty Cổ phần Truyền thông Tinh Vân - Tinhvan Media.