Ảnh chụp số ba màu vàng trên nền trắng

Ảnh chụp số ba màu vàng trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp số ba màu vàng trên nền trắng
  • CategoryStock Chữ
  • Xem382
  • Download519
  • FileJPG
  • SizeJPG 3054 x 3048 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp số ba màu vàng trên nền trắng
màu vàng, trắng, xem, lên, typography, loại, ba, thứ ba, văn bản, biểu tượng, bề mặt, thép, rắn, duy nhất, ký hiệu, shiny, shine, hình, bóng, rendering, render, phản chiếu, đánh bóng, số, hiện đại, kim loại, kim loại, thông điệp, cô lập, minh hoạ, biểu tượng, đồ hoạ, vàng, vàng, font, nguyên tố, số, thiết kế, khái niệm, đóng, nhân vật, đồng, đậm, lớn, bevel, art