Ảnh bìa phong bì màu đỏ năm mới trên nền trắng

Ảnh bìa phong bì màu đỏ năm mới trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh bìa phong bì màu đỏ năm mới trên nền trắng
  • CategoryStock Tết
  • Xem39
  • Download882
  • FileJPG
  • SizeJPG 2592 x 3888 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh bìa phong bì màu đỏ năm mới trên nền trắng
truyền thống, truyền thống, màu đỏ, thịnh vượng, túi, gói, tiền, may mắn, kỳ nghỉ, vàng, lễ hội, bao thư, phía đông, thiết kế, văn hóa, Trung Quốc, china, lễ kỷ niệm, thư pháp, asian, asia