Ảnh chụp một phần đường cong của chiếc ghế mây dệt, được tạo ra ở Thái Lan

Ảnh chụp một phần đường cong của chiếc ghế mây dệt, được tạo ra ở Thái Lan

  • Tiêu đềẢnh chụp một phần đường cong của chiếc ghế mây dệt, được tạo ra ở Thái Lan
  • CategoryStock Background
  • Xem3
  • Download66
  • FileJPG
  • Size5184 x 3456 px
  • Chú thích

Ảnh chụp một phần đường cong của chiếc ghế mây dệt, được tạo ra ở Thái Lan
các sản phẩm mây tre đan, wickerwork, kết cấu wicker, wicker mẫu, wicker hình ảnh, wicker ghế, giỏ wicker, wicker nền, wicker, weaved mây, dệt pattern, weaved bamboo, weaved background, weaved, kết cấu wallpaper, kết cấu, mây tre, giỏ mây, mây, mờ, hàng thủ công