Ảnh chụp Panorama Singapore từ Khu nghỉ mát Marina Bay Sand vào lúc hoàng hôn đẹp

Ảnh chụp Panorama Singapore từ Khu nghỉ mát Marina Bay Sand vào lúc hoàng hôn đẹp

  • Tiêu đềẢnh chụp Panorama Singapore từ Khu nghỉ mát Marina Bay Sand vào lúc hoàng hôn đẹp
  • CategoryStock Phong Cảnh
  • Xem13
  • Download108
  • FileJPG
  • Size4222 x 2804 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Panorama Singapore từ Khu nghỉ mát Marina Bay Sand vào lúc hoàng hôn đẹp
xxxl, wealth, waterfront, water, urban, town, tower, tall, sunshine, sunset, sun, structure, skyscraper, skyline, singapore, sea, riverside, river, reflection, quay, panorama, văn phòng, đại dương, hiện đại, bến cảng, thành phố, trung tâm, trung tâm, kinh doanh, xây dựng, ngân hàng, asia, kiến ​​trúc, cảnh quan, mốc, đảo, cao, bến cảng, phát triển, tài chính, nổi tiếng, hành pháp, quận, phát triển, doanh nghiệp