Hình ảnh đổ sữa chua trên nền trắng

Hình ảnh đổ sữa chua trên nền trắng

  • Tiêu đềHình ảnh đổ sữa chua trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem57
  • Download173
  • FileJPG
  • Size2469 x 2469 px
  • Chú thích

Hình ảnh đổ sữa chua trên nền trắng
sữa chua, sữa chua, chất lỏng, phong cách sống, lactose, thành phần, lành mạnh, chất lượng, chất lượng, chất lượng, chất lượng, thức ăn, chất lỏng, kem, kem, khái niệm, lạnh, gần, gần, sạch sẽ, canxi, nền, trừu tượng