Ảnh chụp quả với lá ổi được cắt thành miếng

Ảnh chụp quả với lá ổi được cắt thành miếng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp quả với lá ổi được cắt thành miếng
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem150
  • Download604
  • FileJPG
  • Size4752 x 3168 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp quả với lá ổi được cắt thành miếng
nước, vitamin, chay, nhiệt đới, Thái Lan, hương vị, chín, giàu, đỏ, nguyên liệu, đối tượng, bổ dưỡng, nuôi dưỡng, tự nhiên, chất lỏng, lá, juicy, juice, isolated, high, healthy, mùa thu, ổi, xanh lá cây, đầy đủ, trái cây, tươi, tươi, thức ăn, ăn, giọt, uống, cày, ngưng tụ, khí hậu, vẻ đẹp, đẹp, nền, asia, nông nghiệp