Ảnh chụp lá cây rơi tại Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội, Việt Nam

Ảnh chụp lá cây rơi tại Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội, Việt Nam

.
  • Tiêu đềẢnh chụp lá cây rơi tại Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội, Việt Nam
  • CategoryStock Phong Cảnh
  • Xem447
  • Download969
  • FileJPG
  • SizeJPG 2682 x 2126 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp lá cây rơi tại Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm Hà Nội, Việt Nam
rùa, tháp, ăn, công viên, thiên nhiên, hồ, kiem, hanoi, lá, huyện, mùa thu