Ảnh nền Vải Trắng, Quần áo Tơ Lụa

Ảnh nền Vải Trắng, Quần áo Tơ Lụa

  • Tiêu đềẢnh nền Vải Trắng, Quần áo Tơ Lụa
  • CategoryStock Background
  • Xem81
  • Download119
  • FileJPG
  • SizeJPG 4408 x 3000 px
  • Chú thích

Ảnh nền Vải Trắng, Quần áo Tơ Lụa
len, trắng, nền, vintage, sợi, kết cấu, textur, dệt, bề mặt, sọc, lụa, satin, sọc ca rô, mẫu, không ai, lưới, vật liệu, vĩ mô, dòng, linen, ánh sáng, đan, lưới, sợi, vải, vải, vải, vải, vải, trống rỗng, chi tiết, thiết kế, bông, quần áo, quần áo, vải kết cấu, vải mẫu, vải nền, vải, closeup, close up, clean, canvas, board, blank , nền, phông nền, trừu tượng