Ảnh chụp Matcha trà xanh đá với vôi và mứt tươi trên nền đá đen

Ảnh chụp Matcha trà xanh đá với vôi và mứt tươi trên nền đá đen

  • Tiêu đềẢnh chụp Matcha trà xanh đá với vôi và mứt tươi trên nền đá đen
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem13
  • Download83
  • FileJPG
  • SizeJPG 4752 x 3168 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Matcha trà xanh đá với vôi và mứt tươi trên nền đá đen
vegan, tropical, thai, tea, table, superfood, super, summer, fashioning, smoothie, shake, refreshment, punch, natural, mojito, mint, matcha, limeade, leaf, juice, japanese, japan, thành phần, truyền, ice, homemade, herbal, healthy, health, green, glass, fruit, freshness, fresh, food, eating, drink, diet, detox, cold, cocktail, clean, chinese, cafe, black, nước giải khát,