Ảnh chụp ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phi thuộc tỉnh Hà Giang ở Việt Nam

Ảnh chụp ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phi thuộc tỉnh Hà Giang ở Việt Nam

.
  • Tiêu đềẢnh chụp ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phi thuộc tỉnh Hà Giang ở Việt Nam
  • CategoryStock Phong Cảnh
  • Xem97
  • Download910
  • FileJPG
  • SizeJPG 5760 x 3840 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phi thuộc tỉnh Hà Giang ở Việt Nam
thung lũng, kỳ nghỉ, nhiệt đới, du lịch, thailand, terraced, ruộng bậc thang, hệ thống, đất, cảnh, cảnh, sapa, nông thôn, thô, gạo chín, gạo, quy định, trồng, nhà máy, hòa bình cây xanh, cỏ, ngũ cốc, thực phẩm, cây xanh, cỏ, ngũ cốc, cây xanh, cỏ, ngũ cốc, đất trồng trọt, trồng trọt, nông nghiệp, trang trại, môi trường, sinh thái, phía đông, đất, đường cong, văn hoá, trồng trọt