Hình ảnh đổ sữa trên nền trắng

Hình ảnh đổ sữa trên nền trắng

.
  • Tiêu đềHình ảnh đổ sữa trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem310
  • Download872
  • FileJPG
  • Size3024 x 2016 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh đổ sữa trên nền trắng
sữa chua, sữa chua, chất lỏng, phong cách sống, lactose, thành phần, lành mạnh, chất lượng, chất lượng, chất lượng, chất lượng, thức ăn, chất lỏng, kem, kem, khái niệm, lạnh, gần, gần, sạch sẽ, canxi, nền, trừu tượng