Hình ảnh Túi kéo bằng giấy màu nâu được tách ra trên nền trắng.

Hình ảnh Túi kéo bằng giấy màu nâu được tách ra trên nền trắng.

.
  • Tiêu đềHình ảnh Túi kéo bằng giấy màu nâu được tách ra trên nền trắng.
  • CategoryStock Nhãn Mác
  • Xem39
  • Download625
  • FileJPG
  • SizeJPG 4296 x 3096 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh Túi kéo bằng giấy màu nâu được tách ra trên nền trắng.
zipper, zipper, white, van, space, snack, seal, retro, retail, recycle, product, powder, paper, packaging, pack, pack, kraft, nâu, trống, túi