Ảnh chụp phòng khách nhỏ gọn với cầu thang

Ảnh chụp phòng khách nhỏ gọn với cầu thang

  • Tiêu đềẢnh chụp phòng khách nhỏ gọn với cầu thang
  • CategoryStock Kiến trúc
  • Xem70
  • Download140
  • FileJPG
  • Size5003 x 3000 px
  • Chú thích

Ảnh chụp phòng khách nhỏ gọn với cầu thang
màu trắng, tường, bình, cầu thang, cầu thang, phòng, màu đỏ, thạch cao, nhà máy, không ai, niche, minimalist, phòng khách, ngang, nhà, khung, hoa, sàn, trống rỗng, thiết kế, cuốn sách, màu đen