Ảnh Bức tượng nhỏ Hotei cô lập trên nền màu trắng

Ảnh Bức tượng nhỏ Hotei cô lập trên nền màu trắng

.
  • Tiêu đềẢnh Bức tượng nhỏ Hotei cô lập trên nền màu trắng
  • CategoryStock khác
  • Xem6
  • Download788
  • FileJPG
  • SizeJPG 6239 x 4746 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh Bức tượng nhỏ Hotei cô lập trên nền màu trắng
sự khôn ngoan, trắng, giàu có, truyền thống, talisman, đá, statuette, bức tượng, tâm linh, mỉm cười, nhỏ, bên, thủy, điêu khắc, tôn giáo, phía sau, thạch anh, thịnh vượng, onyx, monk, mascot, luck, laughing, isolated, hotei, hạnh phúc, thần, phía trước, bức tượng nhỏ, phong, đông, văn hóa, khái niệm, Trung Quốc, Trung Quốc, vui vẻ, buddhism, buddha, budai, bát, nền, asian, artre, antique, abundance