Hình ảnh trái chanh dây

.
  • Tiêu đềHình ảnh trái chanh dây
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem198
  • Download596
  • FileJPG
  • SizePG 10626 x 9891 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh trái chanh dây
vitamin, vegetarian, vegetable, tropical, thailand, thai, sweet, snacks, snack, lát, seed, mature, passionfruit, passion, part, organic, object, dinh dưỡng, thiên nhiên, lá, juicy, half, fruit, fresh, food, fiber, kỳ lạ, tráng miệng, ngon, cắt, lõi, closeup, background