Ảnh chụp nhà sư ở Thái Lan.

Ảnh chụp nhà sư ở Thái Lan.

  • Tiêu đềẢnh chụp nhà sư ở Thái Lan.
  • CategoryStock Con Người
  • Xem28
  • Download162
  • FileJPG
  • SizeJPG 3950 x 2633 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nhà sư ở Thái Lan.
du lịch, Thái Lan, Thái Lan, đền thờ, biểu tượng, phong cách, tượng, đứng, tâm linh, tinh thần, điêu khắc, cảnh, thiêng liêng, tôn giáo, phản ánh, thanh bình, hòa bình, phương Đông, cũ, người mới, tượng Phật, tượng Phật, chư phật, thiền, hình ảnh, vàng, vàng, thần, đức tin, mặt, đông, trang trí, văn hoá, màu sắc, tĩnh lặng, Phật, phật, phật phật, bangkok, asian, asia, art, architecture