Ảnh chụp hoa hồng trắng trên nền màu trắng

Ảnh chụp hoa hồng trắng trên nền màu trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp hoa hồng trắng trên nền màu trắng
  • CategoryStock Hoa lá
  • Xem273
  • Download1102
  • FileJPG
  • Size2000 x 2836 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp hoa hồng trắng trên nền màu trắng
màu xanh, tươi, tươi, hoa, màu sắc, chồi, hoa, nâu, xanh dương, sáng, giống, đẹp