Ảnh tiền giấy và tiền xu Thái Lan để tiết kiệm trên nền trắng

Ảnh tiền giấy và tiền xu Thái Lan để tiết kiệm trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh tiền giấy và tiền xu Thái Lan để tiết kiệm trên nền trắng
  • CategoryStock khác
  • Xem36
  • Download648
  • FileJPG
  • SizeJPG 5184 x 3456 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh tiền giấy và tiền xu Thái Lan để tiết kiệm trên nền trắng
tài sản, giá trị, ngàn, Thái Lan, tiền Thái, Thái, chứng khoán, tuyên bố, chi tiêu, tiết kiệm, bán, giàu, tỷ lệ, lợi nhuận, thanh toán, trả tiền, giấy, vật, thế chấp, tiền, sang trọng, đầu tư, Tài chính, Tài chính, Tài chính, Giao dịch, Kinh tế, Mệnh giá, nợ, tiền tệ, tín dụng, chi phí, tiền xu, thay đổi, tiền mặt, máy tính, kinh doanh, ngân sách, bồn tắm, tiền giấy, ngân hàng, ngân hàng, bangkok,