Ảnh chụp trái cây ngọt ngào rơi xuống nước

Ảnh chụp trái cây ngọt ngào rơi xuống nước

  • Tiêu đềẢnh chụp trái cây ngọt ngào rơi xuống nước
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem34
  • Download87
  • FileJPG
  • SizeJPG 4368 x 2912 px
  • Chú thích

Ảnh chụp trái cây ngọt ngào rơi xuống nước
màu trắng nâu, ướt, nước, bao quanh bởi nước, suối, phun, bắn tung tóe, bắn tung tóe, slice, power, passion fruit, organic, natural, motion, liquid, isolated, inside, fruit, fresh, food, thả, chế độ ăn uống, chế độ ăn uống, khái niệm, lạnh, bong bóng, bong bóng, sinh học, nguồn gốc