Ảnh chụp một người nhìn vào gót giày của mình với kính lúp

Ảnh chụp một người nhìn vào gót giày của mình với kính lúp

.
  • Tiêu đềẢnh chụp một người nhìn vào gót giày của mình với kính lúp
  • CategoryStock Con Người
  • Xem75
  • Download841
  • FileJPG
  • SizeJPG 8688 x 5792 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp một người nhìn vào gót giày của mình với kính lúp
zoom, chăm sóc sức khỏe, công cụ, ngón chân, duy nhất, da, tìm kiếm, tìm kiếm, thô, loại bỏ, vấn đề, con người, quang học, vật thể, tự nhiên, y tế, phóng to, phóng to, kính lúp, kiểm tra, kiểm tra, thiết bị, bệnh, closeup, kiểm tra, chăm sóc, calluses, cơ thể, chân trần, phân tích, người lớn, kiểm tra, người, giữ, gót chân, bàn tay, kính, nấm, footprint, chân