Ảnh chụp tám người chèo thuyền Coxswain trong các cuộc đua trên hồ Washington.

Ảnh chụp tám người chèo thuyền Coxswain trong các cuộc đua trên hồ Washington.

.
  • Tiêu đềẢnh chụp tám người chèo thuyền Coxswain trong các cuộc đua trên hồ Washington.
  • CategoryStock Thể Thao
  • Xem25
  • Download758
  • FileJPG
  • Size2048 x 3072 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp tám người chèo thuyền Coxswain trong các cuộc đua trên hồ Washington.
water, unison, mệt mỏi, làm việc theo nhóm, đội, vỏ, chèo thuyền, rowers, hàng, đua, đua, kéo, oarsmen, oar, oar, hồ, tươi, nhanh, kiệt sức, exhausted, eight, effort, crew, coxswain, cox, thuyền