Ảnh chụp chú chó Shih Tzu, 5 tuổi, nằm trước mặt nền trắng

Ảnh chụp chú chó Shih Tzu, 5 tuổi, nằm trước mặt nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp chú chó Shih Tzu, 5 tuổi, nằm trước mặt nền trắng
  • CategoryStock Động Vật
  • Xem14
  • Download83
  • FileJPG
  • Size4575 x 3743 px
  • Chú thích

Ảnh chụp chú chó Shih Tzu, 5 tuổi, nằm trước mặt nền trắng
một con vật, không ai, thú, nằm, nằm, nhìn vào máy ảnh, longhaired, nằm trong nhà, ngang, xám, xám, lông thú, lông dài, mặt trước, vật nuôi, trong nhà, chó, cutout, dễ thương, sinh vật, chó, giống, các chủ đề động vật, động vật