Ảnh chụp Hoa sen và lá bị cô lập trên màu trắng

Ảnh chụp Hoa sen và lá bị cô lập trên màu trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp Hoa sen và lá bị cô lập trên màu trắng
  • CategoryStock Hoa lá
  • Xem299
  • Download229
  • FileJPG
  • Size4000 x 2286 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Hoa sen và lá bị cô lập trên màu trắng
zen, yoga, white, waterlily, water, vietnam, tropical, tranquil, thailand, symbol, summer, spring, spiritual, thanhthe, sacred, religious, religion, pureness, tinh khiết, thực vật, cánh hoa, Thiền, hoa sen, lá, cô lập, Ấn Độ, Ấn Độ, hoa, thực vật, kỳ lạ, nguyên tố, sang trọng, egyptian, egypt, thiết kế, Trung Quốc, china, buddhist, buddhism, buddha, blossom, bloom, beautiful, background, aquatic