Hình ảnh bánh răng xe đang chuyển động

Hình ảnh bánh răng xe đang chuyển động

.
  • Tiêu đềHình ảnh bánh răng xe đang chuyển động
  • CategoryStock Phương tiện
  • Xem65
  • Download588
  • FileJPG
  • Size 2575 x 4100 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh bánh răng xe đang chuyển động 
làm việc, trắng, bánh xe, xem, truyền, công cụ, thời gian, răng, công nghệ, làm việc theo nhóm, phòng thu, sức mạnh, thép, bạc, hình dạng, chính xác, quyền lực, pinion, một phần, cũ, chuyển động, kim loại, kim loại, cơ chế, cơ khí, máy móc, máy móc, công nghiệp, công nghiệp, ý tưởng, hình học, thiết bị, kỹ thuật, động cơ, năng lượng, phát triển, thiết kế, hợp tác, kết nối, khái niệm, cogwheel, clockwork, clock, circle, background, arrangement, apparatus