Ảnh chụp cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từ cuốn sách năm 1902

Ảnh chụp cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từ cuốn sách năm 1902

.
  • Tiêu đềẢnh chụp cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từ cuốn sách năm 1902
  • CategoryStock Con Người
  • Xem26
  • Download745
  • FileJPG
  • Size4861 x 7000 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp cựu tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từ cuốn sách năm 1902
lịch sử, lãnh đạo, cô lập, minh hoạ, illinois, lịch sử, đầu, lịch sử, nô lệ, chữ ký, quét, chủ tịch, chính trị, cũ, cũ, monochrome, nam, lincoln, cựu tổng thống Usa, mỹ thuật, khắc, giải phóng, nội chiến, cổ, cuộc nội chiến Mỹ, Mỹ, Mỹ, abraham lincoln