Hình ảnh bàn chải màu sắc và hộp kim loại với sơn dầu được tách ra trên nền trắng

Hình ảnh bàn chải màu sắc và hộp kim loại với sơn dầu được tách ra trên nền trắng

  • Tiêu đềHình ảnh bàn chải màu sắc và hộp kim loại với sơn dầu được tách ra trên nền trắng
  • CategoryStock Kiến trúc
  • Xem26
  • Download72
  • FileJPG
  • Size 5000 x 4900 px
  • Chú thích

Hình ảnh bàn chải màu sắc và hộp kim loại với sơn dầu được tách ra trên nền trắng
làm việc, trắng, tường, đường mòn, theo dõi, công cụ, tin, thẻ, tại chỗ, lăn, lăn, phục hồi, sửa chữa, đổi mới, màu đỏ, in, nồi, sơn, sơn, dầu, nhãn, lọ, cô lập, trong nhà, làm việc tại nhà, làm bài tập ở nhà, nhuộm, vẽ, vẽ, trang trí, trang trí, trang trí, sáng tạo, sáng tạo, khái niệm, màu sắc, màu sắc, màu sắc, có thể, brush, blot, banner, background, art